Zawody strzeleckie

Na zawodach strzeleckich 10.10.2021 r. w wieloboju myśliwskim na strzelnicy PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich nasz kolega Artur Szymanek zajął III-cie miejsce w klasie powszechnej (stanął na ,,pudle’’).
Gratulujemy!

Obchody dnia św. Huberta

26.09.2021 w Pszczynie  Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach i RDLP w Katowicach zorganizowały uroczyste obchody dnia św. Huberta.
Nasze koło reprezentował poczet sztandarowy w składzie:
Bałaga Eugeniusz, Mąkos Mateusz, Mieszczak Marcin.

Hubertus Okręgu Katowickiego w Pszczynie

Szanowni Koledzy Prezesi

W dniu 26 września 2021 roku odbędą się w Pszczynie uroczystości związane z obchodami  dnia Św. Huberta Okręgu Katowickiego.  Rozpoczną się uroczystą mszą w kościele pw Wszystkich Świętych na placu Księdza Prałata Józefa Kuczery 2 obok pszczyńskiego rynku o godz. 13.30 i tam pod niewielkim kościołem  będą się zbierać Poczty Sztandarowe Kół Łowieckich. Głównym organizatorem będzie Zarząd Okręgowy w Katowicach wraz z Łowczym Rejonowym Rejonu Pszczyńskiego Kol. Andrzejem Koczor. Stąd prośba do wszystkich Prezesów naszego Rejonu posiadających sztandary aby wystawili Poczty Sztandarowe, zgodnie z telefonicznymi ustaleniami. Muszą one być na miejscu ok. 13.00 abyśmy się mogli ustawić, porobić zdjęcia i spotkać. Oczywiście również liczymy na obecność wszystkich Kolegów Prezesów. Swoją obecnością potwierdźmy solidarność z Kolegami, którzy włożyli tak wiele wysiłku w przygotowanie obchodów dnia Św. Huberta Okręgu Katowickiego.

Ponieważ ustalenia odnośnie szczegółów jeszcze trwają, dokładne informacje odnośnie przebiegu uroczystości będziemy na bieżąco Kolegom przesyłać. Będą też ogłaszane na bieżąco na stronie ZO Katowice.

Pozdrawiamy 

Darz Bór
komisja rejonu bytomsko-tarnogórskiego

Wycena Medalowa Trofeów Łowieckich

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy informuję, iż wycena medalowa trofeów łowieckich dla Kół Łowieckich Naszego okręgu, odbędzie się 21.08.2021 r., w domku myśliwskim Koła Łowieckiego “Łoś” Gliwice mieszczącego się w Rachowicach, na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Rudziniec. Rozpoczęcie wyceny godz. 8:00.

Serdecznie zapraszamy.

Zawieszenie wykonywania polowań

W związku z z prowadzonymi czynnościami poszukiwawczymi za osobą podejrzaną Komenda Miejska Policji w Częstochowie wnioskuje o wprowadzenie  zakazu polowania na terenie gminy: Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Kłomnice, Przyrów, Lelów, Janów.

Zarząd Okręgowy PZŁ zawiesza wykonywanie polowań w tym rejonie do czasu zakończenia poszukiwań.

Darz Bór