Informacja Zarządu Koła

Zarząd koła informuje, że do 8 kwietnia br. będzie rozliczany odstrzał drapieżników po-zyskanych w sezonie 2013/2014. Rozliczenie będzie realizowane zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia Nr 10/WZ/2013. Do tego dnia należy przedłożyć z-cy łowczego kol. Piotrowi Gorolowi dowody pozyskania.

Zasiedlenie łowiska bażantami

w kwietniu b.r. łowisko nasze zostanie zasilone nową partią dorosłych bażantów w ilości 100 szt. (90 kur i 10 kogutów) które będą zakupione w Hodowli Bażantów Łownych „Puszcza Piska” zlokalizowanej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka bezpośrednio przylegającym do kompleksu leśnego Puszczy Piskiej. Bażanty były przetrzymane przez zimę w wolierze w której warunki jak najbardziej są zbliżone do naturalnych (na znacznej części rosną drzewa i krzewy a część powierzchni pokryta jest topinamburem i trawami) a tym samym  nie były narażone na trudności okresu zimowego i wsiedlone w pierwszej dekadzie marca mają możliwość odbycia naturalnych lęgów i wyprowadzenia potomstwa bezpośrednio w łowisku.