Informacja Zarządu Koła

Zarząd Koła na swym posiedzeniu 23 stycznia 2015 roku podjął nastepujacą uchwałę:

Uchwała ZK Nr 16/2014/2015

Ustala się termin Walnego Zgromadzenia członków koła na 25 kwietnia 2015 roku     o godzinie 12.30. Miejscem zgromadzenia będzie siedziba Zarządu Okręgowego Katowice w Siemianowicach Śląskich ul. Zwycięstwa 2. Walne Zgromadzenie będzie poprzedzone obowiązkowym przestrzeliwaniem broni, które rozpocznie się o godzinie 8.30 i zakończy o godzinie 12.00.