Informacja

Zarząd Koła przypomina Kolegom o konieczności zgłaszania chęci wzięcia udziału w polowaniu zbiorowym koledze prowadzącemu w danym dniu polowanie, na dwa dni przed datą polowania.      Darz Bór.

Uchwała Zarządu Koła

Uchwała ZK 11/2015/2016

Zarząd Koła ustala roczną składkę w wysokości 150 zł dla członków koła chcących wędkować na dzierżawionym przez koło stawie. Członkowie koła po opłaceniu składki rocznej mogą zaprosić wędkujących gości za jednorazową opłatą w wysokości 15 zł.