Spotkanie z uczniami Szkoły w Kamieńskich Młynach

21 października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kamieńskich Młynach odbyła się uroczystość ” pasowania na ucznia”. W uroczystości uczestniczył prezes  Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach kol. Eugeniusz Bałaga, który wręczył pierwszoklasistom upominki od koła w postaci zeszytów edukacyjnych o tematyce łowieckiej, piór wiecznych, długopisów i kredek. Przedstawił także uczestnikom uroczystości cele i zadania łowiectwa oraz problemy z jakimi na co dzień myśliwi się spotykają. Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz dzieci bardzo szczerze i serdecznie podziękowali za obecność naszego przedstawiciela na uroczystości. Uczestnictwo nasze było dofinan-sowane przez Gminę Woźniki w ramach realizacji Umowy Nr. 524.IV.1.15  z Urzędem Gminy Woźniki pod nazwą „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa”.

szkoła