Dotacje z Urzędu Gminy Woźniki

Koło Łowieckie Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach podpisało dwie umowy z Urzędem Gminy Woźniki w ramach których otrzymało wsparcie finansowe. Są to:

1. Umowa Nr. 524.VII.8.16 zawarta 4.01.2016 r. w Woźnikach o wsparcie w wysokości      1 000 PLN na realizację zadania publicznego pod nazwą „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa”.                                                                                                                                                  2. Umowa Nr. 524.VII.7.16 zawarta 4.01.2016 r. w Woźnikach o wsparcie w wysokości      2 900 PLN na realizację zadania publicznego pod nazwą „Odnowienie populacji bażanta”.                    

 

Sokolnicy w naszym łowisku

Sokolnictwo powinno być wykorzystane do promocji naszego hobby. Jest nie tylko widowiskowe, ale także dowodzi, że łowiectwo to część kulturowego dziedzictwa.” Łowiec Polski 2016/2

001

 

SONY DSCSONY DSCSONY DSC

SONY DSCSONY DSC