Informacja Zarządu Koła

27 czerwca 2016 roku Koło Łowieckie Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach, jako organizacja pozarządowa, podpisało z Gminą Woźniki umowę o numerze 524.XXXII.1.16 na realizację zadania publicznego pod nazwą ” Ochrona zwierzyny drobnej”. Całkowity            koszt zadania publicznego wynosi 4 500 zł z czego Gmina Woźniki przekaże kołu   kwotę   3 893 zł.                                                                                                                           Termin realizacji zadania: od 1.07.2016 do 31.12.2016.