Zasady wykonywania polowań indywidualnych

Zasady wykonywania polowań indywidualnych zostały poprawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. Nr 13, poz127) z dnia 24.01.2002 r.     Walne Zgromadzenie powyższe zasady uchwaliło na podstawie paragrafu 29 pkt 6  Statutu Koła z ważnością od 24.04.2016 roku. Tracą ważność wszystkie uchwały              w tym zakresie podjęte przed tą datą. Pełną treść ” Zasad...” ujęto w zakładce                 na stronie głównej Koła.