Informacja Zarządu Koła

Zarząd koła informuje,że z dniem 01.02.2017 roku będą prowadzone równolegle dwie książki pobytu w łowisku t.j. papierowa wersja książki oraz elektroniczna książka pobytu (EPI). Od tego dnia papierowa wersja książki będzie znajdować się u kol. Tomasza Niera, a koledzy mający trudności z obsługą książki elektronicznej mogą zwrócić się o pomoc do kol. Tomasza Niera pod nr telefonu 606-404-649 w godzinach 15:00 – 21:00.                       Wprowadzenie elektronicznej książki ewidencji pobytów w łowisku (EPI) jest zgodne z uchwałą WZ nr 6/2016/17z dnia 24.04.2016 roku.

Prosimy kolegów o zwrócenie uwagi na okres ważności posiadanego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.