Informacja ZO PZŁ Katowice dot. konkursu

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego Katowice w punkcie 6 Okólnika            nr 3/2017 informuje:                                                                                                           „Biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Środowiska w zakresie prowadzenia działań prewencyjnych w zwalczaniu ASF poprzez rozrzedzenie populacji dzika oraz przeciw działanie szkodom łowieckim wyrządzanym przez dziki w uprawach i płodach rolnych na terenie naszego okręgu, ZO PZŁ Katowice z dniem 1 sierpnia 2017 roku ogłasza konkurs „Najlepszy Dzikarz Okręgu Katowickiego w sezonie 2017/2018”. Zapraszamy wszystkich zrzeszonych myśliwych, których pasją jest polowanie na czarnego zwierza do udziału. Liczymy że realizacja Waszej pasji w po łączeniu z nutą rywalizacji przyczyni się do realizacji w/w założeń. Dla zwycięzcy przewidziane cenne nagrody rzeczowe. Konkurs będzie trwał od 01.08.2017 do 28.02.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2018 r. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie ilości pozyskanych dzików w w/w terminie przez zrzeszonego myśliwego w naszym okręgu, potwierdzone przez zarząd koła.”