Informacja Zarządu Koła

1. Do 20 października 2017 roku należy przekazać na konto podstawowe koła składkę            na PZŁ w wysokości jak w piśmie poniżej.                                                                        2. Na przelewach za tusze należy każdorazowo wpisać numery dokumentu pobrania tuszy na użytek własny ( cały numer np. 20/N/2017/18 )

składka na PZŁ - 2018