Składka członkowska do PZŁ

Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich zgodnie z zapisami obowiązującego statutu PZŁ, składkę  regulują za pośrednictwem koła łowieckiego.                                                           Składka pełna 363 zł                                                                                                      Składka ulgowa 203 zł                                                                                                        Składkę ulgowa płacą ci koledzy którzy do 31.12. 2018 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia.

Odnowienie populacji zająca

Realizując umowę nr 624.IV.6.17 z Gminą Woźniki z 24.01.2017 roku pod nazwą „Odnowienie populacji zająca„, Koło Łowieckie nr 9 „Knieja” w Katowicach zakupiło pięć sztuk zajęcy. Zające zostały wypuszczone na polach „lubszańskich” w obwodzie łowieckim nr 69 na terenie Gminy Woźniki, powiat Lubliniec.                                             Zające zostały przywiezione z Łopuszna i wypuszczone w łowisku przez kolegów Czesława Niera i Eugeniusza Bałagę. Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 9 „Knieja” w Katowicach na bieżąco redukują drapieżniki, celem ochrony zwierzyny drobnej.