Komunikat Zarządu Koła

W oparciu o uchwałę zarządu koła nr ZK 26/2018/2019 z dnia 09.03.2019 roku informu-jemy, że Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego Nr 9 „Knieja” w Katowicach odbędzie się 11.05.2019 roku. W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych kolegów o przekazanie propozycji uchwał i przesłanie ich sekretarzowi koła. Szczegółowe informacje dotyczące godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwał do przegłosowania, zostaną przekazane wszystkim członkom koła w osobnym komunikacie.

Odnowienie populacji bażanta

27 lutego 2019 roku Koło Łowieckie nr 9 „Knieja” w Katowicach, realizując Umowę nr. 524.VIII.1.9 z Gminą Woźniki pod tytułem „Odnowienie populacji bażanta”, zasiedliło bażantami obwód łowiecki nr.69 leżący na terenie Gminy Woźniki powiat Lubliniec. Dorosłe bażanty pochodzą z hodowli w Kłobucku skąd transportem własnym dostarczyli je i wypuścili w naszym obwodzie koledzy Piotr i Aleksander Gorol. Zakup bażantów  zorganizował kolega Paweł Wójcik.