„Łowiec Polski” – prenumerata na rok 2020

Zarząd Koła prosi zainteresowanych o zgłoszenie telefoniczne, sms-em lub e-mail chęci prenumeraty do kol. Pawła Wójcika w terminie do 30 listopada b.r. który sporządzi listę zbiorową prenumeratorów i prześle zamówienie w terminie do        15 grudnia b.r.