Zawieszenie wykonywania polowań

W związku z z prowadzonymi czynnościami poszukiwawczymi za osobą podejrzaną Komenda Miejska Policji w Częstochowie wnioskuje o wprowadzenie  zakazu polowania na terenie gminy: Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Kłomnice, Przyrów, Lelów, Janów.

Zarząd Okręgowy PZŁ zawiesza wykonywanie polowań w tym rejonie do czasu zakończenia poszukiwań.

Darz Bór