Badanie dzików

Koledzy!

Od 1.09.2022 próbki z tusz dzików, na użytek własny i sprzedaż bezpośrednią, do badań weterynaryjnych zostawiamy w chłodni u Andrzeja Marchefki.

Obowiązkiem myśliwego jest wypełnienie stosownego druku w wszystkich pozycjach, który będzie do pobrania z skrzynki przy chłodni.
Zarząd koła zorganizuje badanie próbek.

Myśliwy z naszego koła zabierający tuszę dzika zapłaci za badanie próbki z tuszy dzika 20,00 złotych. Różnicę między faktycznym kosztem badania a opłatą 20,00 złotych zapłaci koło.
Zbiorcze rozliczenie kosztów badania, wartości tuszy i obciążenie myśliwego po zakończeniu miesiąca.

Koledzy, którzy mają problem z obsługą aplikacji celem rejestracji pozyskanego dzika do otrzymania przez koło od PIW w Lublińcu kwoty 350,00 złotych przesyłają zdjęcie dzika z widocznym numerem paska i możliwością określenia płci pozyskanego dzika do Łowczego Koła Czesława Niera.
Kol. Łowczy wykona dalsze procedury.

Ukazała się informacja Ministerstwa Rolnictwa, że nie ma podstaw do pobierania opłat przez weterynarzy za badanie tusz dzików na obecność włośnia na użytek własny i sprzedaż bezpośrednią.
Do czasu prawomocnego ogłoszenia  rozporządzenia  przez Ministerstwo Rolnictwa obowiązują zasady jak wyżej.

                                                                                                    Za Zarząd K.Ł ,,Knieja’’ nr.9
                                                                                      Eugeniusz Bałaga

Opłaty weterynaryjne

Koledzy !

Od 11.08.2022 wzrosły opłaty weterynaryjne za badanie tusz dzika.
Koło zwróci koszt badań za tusze na ,,potrzeby koła’’ i sprzedaż bezpośrednią.
Proszę brać od lekarzy weterynarii fakturę (rachunek) wystawione na koło.

Koło Łowieckie nr.9
,,Knieja ‘’w Katowicach
41-103 Siemianowice Śląskie
ul.
Zwycięstwa 2
NIP 954-19-86-715

Darz Bór 
E. Bałaga