Akcja „Ożywić pola”

Koło nasze, 5 marca 2017 roku  po raz kolejny wsiedliło bażanty do łowiska. Są to dorosłe (zeszłoroczne) bażanty zakupione w ilości 100 sztuk, jak co roku u kol. Bogdana Kozłowskiego prowadzącego hodowlę w gminie Ostrów Mazowiecka położonej w pobliżu kompleksu leśnego Puszcza Biała. Bażantami zasiedliliśmy  tym razem dwa rewiry: Pakuły – Rudnik Mały gdzie wypuściliśmy 45 kur i 5 kogutów oraz podobną ilość w skałkach na granicy Lubszy i Psar.  Zasiedlając łowisko bażantami realizujemy umowę    nr 524.IV.4.17. pod tytułem „Odnowienie populacji bażanta” zawartą pomiędzy naszym kołem a Gminą Woźniki, która wspiera tą akcję finansowo. W akcji wsiedlania bażantów do łowiska wzięli udział koledzy: Paweł Wójcik, Janusz Krzywoń oraz strażnik łowiecki Andrzej Marchefka.OLYMPUS DIGITAL CAMERA