Składka PZŁ na 2022r.

(na podstawie komunikatu Zarządu Głównego PZŁ)
.

1. Normalna 350,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł. 
Razem 393,00 zł.
2. Ulgowa o której mowa w Statucie PZŁ &124 ustęp 2  175,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł.
Razem 218,00 zł.
3. Ulgowa o której mowa  w Statucie PZŁ &124 ustęp 3  87,50 zł + ubezpieczenie 43,00 zł.
Razem 130,50 zł.

Wpłaty na konto podstawowe Koła Łowieckiego nr.9 ,,Knieja ‘’ w Katowicach
nr. 71 1020 2313 0000 3602 0564 8375 do 30.11.2021.

Członkowie Honorowi naszego koła nie płacą.
Jeżeli członek naszego koła chce płacić indywidualnie do Zarządu Okręgu właściwego na miejsce zameldowania proszę niezwłocznie poinformować Sekretarza koła kol. Pawła Wójcika

Darz Bór
E.Bałaga

Zawody strzeleckie

Na zawodach strzeleckich 10.10.2021 r. w wieloboju myśliwskim na strzelnicy PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich nasz kolega Artur Szymanek zajął III-cie miejsce w klasie powszechnej (stanął na ,,pudle’’).
Gratulujemy!

Obchody dnia św. Huberta

26.09.2021 w Pszczynie  Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach i RDLP w Katowicach zorganizowały uroczyste obchody dnia św. Huberta.
Nasze koło reprezentował poczet sztandarowy w składzie:
Bałaga Eugeniusz, Mąkos Mateusz, Mieszczak Marcin.

Hubertus Okręgu Katowickiego w Pszczynie

Szanowni Koledzy Prezesi

W dniu 26 września 2021 roku odbędą się w Pszczynie uroczystości związane z obchodami  dnia Św. Huberta Okręgu Katowickiego.  Rozpoczną się uroczystą mszą w kościele pw Wszystkich Świętych na placu Księdza Prałata Józefa Kuczery 2 obok pszczyńskiego rynku o godz. 13.30 i tam pod niewielkim kościołem  będą się zbierać Poczty Sztandarowe Kół Łowieckich. Głównym organizatorem będzie Zarząd Okręgowy w Katowicach wraz z Łowczym Rejonowym Rejonu Pszczyńskiego Kol. Andrzejem Koczor. Stąd prośba do wszystkich Prezesów naszego Rejonu posiadających sztandary aby wystawili Poczty Sztandarowe, zgodnie z telefonicznymi ustaleniami. Muszą one być na miejscu ok. 13.00 abyśmy się mogli ustawić, porobić zdjęcia i spotkać. Oczywiście również liczymy na obecność wszystkich Kolegów Prezesów. Swoją obecnością potwierdźmy solidarność z Kolegami, którzy włożyli tak wiele wysiłku w przygotowanie obchodów dnia Św. Huberta Okręgu Katowickiego.

Ponieważ ustalenia odnośnie szczegółów jeszcze trwają, dokładne informacje odnośnie przebiegu uroczystości będziemy na bieżąco Kolegom przesyłać. Będą też ogłaszane na bieżąco na stronie ZO Katowice.

Pozdrawiamy 

Darz Bór
komisja rejonu bytomsko-tarnogórskiego