Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe – dostępne na pisemne żądanie u sekretarza koła: kol. Paweł Wójcik, ul. Konopnickiej 298, 42-260 Kamienica Polska