Wykaz dotacji

Wykaz wszystkich dotacji na realizację zadań publicznych wraz z ich kwotami – dostępne na pisemne żądanie u sekretarza koła: kol. Paweł Wójcik, ul. Konopnickiej 298, 42-260 Kamienica Polska.