Harmonogram oceny prawidłowości odstrzału

HARMONOGRAM OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU SARN ROGACZY, POZYSKANYCH W SEZONIE 2012

Komisja Polskiego Związku łowieckiego działająca w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin będzie oceniać trofea pozyskane w kołach łowickich, na terenach obwodów wymienionych
w tabeli

W CELU SKRÓCENIA CZASU OCZEKIWANIA NA OCENĘ PROPONUJE SIĘ PRZYBYCIE ZAINTERESOWANYCH W GODZINACH OZNACZONYCH ( X ) PODANYCH W TABELI
NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN, 16 Iistopada 2012
[table “2” not found /]