Informacja Zarządu Koła

Zarząd koła informuje, że do 8 kwietnia br. będzie rozliczany odstrzał drapieżników po-zyskanych w sezonie 2013/2014. Rozliczenie będzie realizowane zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia Nr 10/WZ/2013. Do tego dnia należy przedłożyć z-cy łowczego kol. Piotrowi Gorolowi dowody pozyskania.