Informacja Zarządu Koła

Zarząd Koła informuje, że należności za pobrane tusze są płatne wyłącznie przelewem z adnotacją „za tusze” na konto bankowe Nr 29 1020 2313 0000 3402 0170 1911. Cenę za 1kg  należy każdorazowo ustalać z łowczym. Termin płatności do 14 dni licząc od dnia pobrania tuszy.