Informacja Zarządu Koła

Zarząd koła informuje o konieczności złożenia w  terminie do 20 grudnia 2015 roku       u sekretarza koła wypełnionego formularza z danymi osobowymi myśliwego wraz z jednym zdjęciem legitymacyjnym.