Informacja Zarządu Koła

Zarząd koła informuje, że z dniem 01.09.2013 r. rozwiązał  umowę o pracę z strażni-kiem łowieckim kol. Ewaldem Klytą. Rozwiązanie umowy odbyło sie na zasadzie po-rozumienia stron i na wniosek kol. Klyty. U byłego strażnika nadal pozostaje książka pobytów w łowisku.