Nowe Konto w Banku

Zarząd informuje że Koło posiada nowy rachunek w Banku PKO BP SA II                  oddział w Katowicach. Numer rachunku 71 1020 2313 0000 3602 0564 8375