Nowy adres siedziby koła

 Adres siedziby koła:

                             Koło Łowieckie Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach

                                                ul. Zwycięstwa 2

                                   41 – 103 Siemianowice Śląskie

Adres korespondencyjny:

                                                       Paweł Wójcik                                                                               Koło Łowieckie Nr 9 „KNIEJA”

                                                ul. Konopnickiej 298

                                           42 – 260 Kamienica Polska