Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy

Zarząd Koła informuje że koledzy którzy pozyskali w sezonie łowieckim 2019/2020 sarny rogacze, winni dostarczyć parostki kol. Czesławowi  Nierowi do 2 grudnia 2019 roku do godziny 15:00 celem stwierdzenia prawidłowości odstrzału.