Odnowienie populacji bażanta

27 lutego 2019 roku Koło Łowieckie nr 9 „Knieja” w Katowicach, realizując Umowę nr. 524.VIII.1.9 z Gminą Woźniki pod tytułem „Odnowienie populacji bażanta”, zasiedliło bażantami obwód łowiecki nr.69 leżący na terenie Gminy Woźniki powiat Lubliniec. Dorosłe bażanty pochodzą z hodowli w Kłobucku skąd transportem własnym dostarczyli je i wypuścili w naszym obwodzie koledzy Piotr i Aleksander Gorol. Zakup bażantów  zorganizował kolega Paweł Wójcik.