Przestrzeliwanie broni myśliwskiej

Zarząd koła informuje, że 28 kwietnia 2013 r. w godzinach od 9.30 – 13 na terenie strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śląskich odbędzie się obowiązkowe przestrzeliwanie broni myśliwskiej kulowej i o lufach gładkich w obecności instruktora   d/s strzelectwa myśliwskiego. Posiadanie stosownego zaświadczenia na tą okoliczność warunkuje otrzymanie upoważnienia na odstrzał indywidualny.