Składka PZŁ na 2022r.

(na podstawie komunikatu Zarządu Głównego PZŁ)
.

1. Normalna 350,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł. 
Razem 393,00 zł.
2. Ulgowa o której mowa w Statucie PZŁ &124 ustęp 2  175,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł.
Razem 218,00 zł.
3. Ulgowa o której mowa  w Statucie PZŁ &124 ustęp 3  87,50 zł + ubezpieczenie 43,00 zł.
Razem 130,50 zł.

Wpłaty na konto podstawowe Koła Łowieckiego nr.9 ,,Knieja ‘’ w Katowicach
nr. 71 1020 2313 0000 3602 0564 8375 do 30.11.2021.

Członkowie Honorowi naszego koła nie płacą.
Jeżeli członek naszego koła chce płacić indywidualnie do Zarządu Okręgu właściwego na miejsce zameldowania proszę niezwłocznie poinformować Sekretarza koła kol. Pawła Wójcika

Darz Bór
E.Bałaga