Składka PZŁ na 2023 r.

Składka PZŁ na 2023 r wynosi:

Normalna                                                                       
460,00 zł.+ 43,00zł.ubezpieczenie. Razem  503,00zł.

Ulgowa
(Statut PZŁ &124 ust.2 ukończone 70 lat, młodzieży uczącej się do 25 roku życia)   
230,00 zł
.+43,00zł.ubezpieczenie. Razem  273,00zł.

Ulgowa
(Statut PZŁ &124 ust.3 ukończone 80 lat) 
115,00zł.+43,00zł. Ubezpieczenie. Razem 158,00zł.

Myśliwi wpłacają składkę przez koło łowieckie, a należący do innych kół łowieckich wskazują sekretarzowi naszego koła, koło przez które wpłacają składkę PZŁ .
Składkę wpłacamy na konto podstawowe koła do 30 listopada 2022r.

Darz Bór     
Zarząd Koła