Spotkanie

Z okazji 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 27 listopada 2018 roku w Zespole Szkół w Kamieńskich Młynach w Gminie Woźniki miało miejsce spotkanie przedstawicieli Koła Łowieckiego nr.9 „Knieja” w Katowicach w osobach: Eugeniusz Bałaga, Piotr Gorol, Paweł Wójcik, Artur Szymanek z uczniami szkoły w obecności Dyrektor Zespołu Szkół Pani Barbary Pasieka i zespołu nauczycieli. Przedmiotem spotkania z uczniami były następujące tematy:               – odpowiedzialność myśliwych i leśników w utrzymaniu równowagi zwierzyny w łowisku    – podział zwierzyny na łowną i chronioną                                                                                – rozpoznawanie zwierzyny po wyglądzie i tropach                                                                – rozpoznawanie drzew                                                                                                   Prelekcję poprowadził myśliwy – leśnik kol. Artur Szymanek, pracownik Nadleśnictwa Koszęcin w trakcie której prezentował zestaw plansz i zdjęć związanych z łowiectwem i lasem. Po prelekcji przeprowadził wśród uczniów konkurs z treści omawianych tematów a wyróżniający się wiedzą uczniowie otrzymali upominki.                                                Koło Łowieckie nr.9 „Knieja ” w Katowicach przekazało na ręce Pani Dyrektor broszury edukacyjne oraz książki i albumy o tematyce leśno-łowieckiej a dla uczni szkoły podarowało słodycze i gry planszowe jako upominki „mikołajkowe”. Koło Łowieckie nr.9 „Knieja” w Katowicach zrealizowało Umowę nr. VIII.5.18 „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa” z dnia 17.01.2018 zawartą z Gminą Woźniki.