Regulamin stawu rybnego „Staw Bartowski”

1. Łowisko przeznaczone jest dla członków Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach. Członek koła może zaprosić do wędkowania jednego gościa.

2. Każdy wędkarz nie będący członkiem koła może łowić ryby tylko w obecności członka Koła Łowieckiego Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach.

3. Wędkowanie nocne możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z kol. Piotrem Gorolem.

4. Koło łowieckie nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne poniesione    w zwiazku z wędkowaniem.

5. O rodzaju i ilość złowionych  ryb należy powiadomić kol. Piotra Gorola.

6. Na terenie łowiska obowiązują przepisy PZW dotyczące okresów i wymiarów  ochronnych.

7. Prosi się wędkujących o pozostawieniu stawu oraz otoczenia w czystości. Zabrania się śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp. w obrębie łowis-ka.

8. Osoby przebywające w łowisku nie stosujące się do powyższego regulaminu będą wypraszane.