Zasiedlenie bażantów w naszym łowisku

Obrazek

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ” Odtwarzanie populacji bażanta” zawartej pomiedzy Gminą Woźniki a naszym Kołem Łowiec-kim, w dniu dzisiejszym, 8 marca 2013 roku po raz drugi w  tym sezonie wypuściliśmy do naszego łowiska tym razem dorosłe bażanty w stosunku jeden kogut na trzy kury, razem 112 sztuk, które zakupiliśmy w Ośrodku Hodowli Zwierzyny PZŁ w Lisięcicach. Główna partia  bażantów w ilości 74 sztuki została wsiedlona w okolicy stawów kolegi Gustawa Kulisia, 13 sztuk wpuszczono w trzcinowisko pomiędzy Ligotą a Woźnikami, pozostałe 25 sztuk znalazło schronienie w polnych remizach Rudnika Małego. Zadanie to jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Woźniki.

SONY DSCSONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

                                                                   Zarząd koła zwraca się do wszystkich kolegów o wzięcie czynnego udziału w ograni-czeniu liczby drapieżników w tych rejonach. Nagłe pojawienie się tak dużej liczby ptaków wiąże się niestety z większą liczbą drapieżników, które ściągają do obwodu z całej okolicy.