Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Zarząd koła informuje, że została zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, pomiędzy naszym kołem a Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na okres od o1.10.2012 do 30.09.2013