Uchwała zarządu z 3 lipca 2013 r. ujęta w protokóle z posiedzenia Nr 1/2013/2014

Wprowadza się obowiązek przedstawiania jednemu z członków zarządu koła odbitych łbów samców zwierzyny płowej przed dokonaniem preparacji. W przypadku braku możliwości osobistego przedstawienia, należy przesłać do łowczego zdjęcia łba zrobione w trzech pozycjach – przód, lewa i prawa strona. W przypadku niewykonania powyższych czynności zostaną zastosowane wobec myśliwego kary dyscyplinarne. Powyższa uchwała obowiązuje od 21 sierpnia 2013 r. w stosunku do jeleni byków i od 11 maja 2014 r. dla sarn rogaczy.