Uchwały W.Z./2010

Rok 2010/2011

Uchwała Nr 1/WZ/10

Podtrzymuje się składkę członkowską  w wysokości 100 zł.

Uchwała Nr 2/WZ/10

Zasady wykonywania polowań komercyjnych obowiązują bez zmian.

Uchwała Nr 3/WZ/10

Upoważnia się zarząd koła do wystąpienia o odznaczenia dla kolegów spełniajacych kryteria przyznawania odznaczeń.

Uchwały Nr 4/WZ/10

Powiększa się Komisję d/s szacowania szkód łowieckich o kolegów: Marcina Mieszczaka i Mateusza Mąkosa. Ustala się ryczałt za dojazdy do miejsc szacowania w wysokości 600 zł dla kazdego z członków komisji.

Uchwała Nr 5/WZ/10

Ustala się miejsca ważenia tusz pobieranej zwierzyny u kolegów: Kuliś Gustaw i Klyta Ewald, oraz w punkcie skupu Koszęcin.

Uchwała Nr 6/WZ/10

Uchwala się „Zasady przyznawania odstrzału na sarny rogacze w roku gospodarczym 2010/2011”.

UchwałaNr 7/WZ/10

Wybrano delegata na  Wojewódzki Zjazd PZŁ w Katowicach kol. Eugeniusza Bałagę a w Częstochowie kol. Arkadiusza Gorola.