Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego

3 stycznia 2013 roku zostały podpisane pomiędzy Gminą Woźniki a Kołem Łowieckim Nr 9 KNIEJA w Katowicach dwie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:                                                                                        150px-POL_Woźniki_COA.svg

1. „Odtwarzanie populacji bażanta”                                                        2. „Odtworzenie miejsc lęgowych dzikich kaczek”                               Zadania będą współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Woźniki.