Walne Zgromadzenie Członków Koła

W oparciu o uchwałę Zarządu Koła informujemy, że Walne Zgromadzenie sprawozdawcze za rok 2016/2017 odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Szkole               w Kamieńskich Młynach. Szczegółowy porządek obrad będzie podany w oddzielnym komunikacie.