Walne zgromadzenie członków koła

W oparciu o uchwałę zarządu koła z dnia 05.04.2013 roku informujemy, że Walne Zgromadzenie – sprawozdawcze członków koła za rok 2012/2013 odbędzie się 27.04.2013 roku o godz 10-tej w Szkole Podstawowej w Kamieńskich Młynach. Wszyscy członkowie koła otrzymają pocztą komunikat z porządkiem obrad i i z pro-jektami uchwał. Prosimy o liczne uczestnictwo. Zarząd Koła.