Wsiedlanie bażantów

12 marca 2016 roku organizujemy akcję wsiedlania bażantów do łowiska. Są to dorosłe bażanty w ilości 100 sztuk (85 kur i 15 kogutów) zakupione jak co roku, u p. Bogdana Kozłowskiego prowadzącego hodowlę bażantów w gminie Ostrów Mazowiecka i w pobliżu kompleksu leśnego Puszcza Biała. Bażantami zasiedlamy rewiry: Huta Karola, Pakuły – Rudnik Mały, Czarny Las – Ligota Woźnicka oraz Skałki Psary. Są to miejsca w których najliczniej występują dzikie bażanty co wskazuje na  właściwy biotop dla ich bytowania a także odpowiedni dla zakupionych bażantów z hodowli. Celem identyfikacji zakładamy bażantom na cieki różowe obrączki. Zasiedlając łowisko bażantami reali-zujemy umowę nr. 524.VII.7.16 pod tytułem „Odnowienie populacji bażanta” zawartą pomiędzy naszym kołem a Gminą Woźniki Śląskie która wspiera tę akcję finansowo. W akcji wsiedlania bażantów do łowiska biorą udział koledzy: Eugeniusz Bałaga, Piotr Gorol, Mateusz Mąkos oraz kandydat Aleksander Gorol.

2016 - zasiedlanie łowiska bażantami (1) 2016 - zasiedlanie łowiska bażantami (3)2016 - zasiedlanie łowiska bażantami (2)