Zabudowa koszy lęgowych dla dzikich kaczek

W ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ” Odtworzenie miejsc lęgowych dzikich kaczek” zawartej pomiędzy Gminą Woźniki a naszym kołem, zostało zakupionych 10 lęgowych koszy wiklinowych, których zakup został współfinan-sowany ze środków otrzymanych z Gminy Woźniki, a które 26 marca 2013 roku koledzy myśliwi: Piotr Gorol, Grzegorz Szymanek oraz Artur Szymanek zabudowali  na dzierża-wionym przez koDSCN1828ło stawie.DSCN1833

 

 

 

 

 

 

Kosze zainstalowano na wbitych w dno stawu palach, zabezpieczonych rurami pcv przed dostaniem się do nich drapieżników. Akcja zakładania koszy lęgowych ma służyć poprawie bytowania dzikich kaczek w naszym obwodzie.