Zasiedlenie łowiska bażantami

w kwietniu b.r. łowisko nasze zostanie zasilone nową partią dorosłych bażantów w ilości 100 szt. (90 kur i 10 kogutów) które będą zakupione w Hodowli Bażantów Łownych „Puszcza Piska” zlokalizowanej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka bezpośrednio przylegającym do kompleksu leśnego Puszczy Piskiej. Bażanty były przetrzymane przez zimę w wolierze w której warunki jak najbardziej są zbliżone do naturalnych (na znacznej części rosną drzewa i krzewy a część powierzchni pokryta jest topinamburem i trawami) a tym samym  nie były narażone na trudności okresu zimowego i wsiedlone w pierwszej dekadzie marca mają możliwość odbycia naturalnych lęgów i wyprowadzenia potomstwa bezpośrednio w łowisku.