Zawody strzeleckie

Na Zawodach strzeleckich w 6-boju myśliwskim o ,,Puchar Kolby ‘’w dniu 16.05.2021 na strzelnicy PZŁ w Siemianowicach Śląskich – Bańgowie organizowanych przez Z.O.PZŁ
w Katowicach nasz  kol. Artur Szymanek zajął V-te miejsce w Klasie Powszechnej.
W zawodach brało udział 71 zawodników, w Klasie Powszechnej  31 zawodników.

Gratulujemy koledze.