Dane organu zarządzającego

Zarząd Koła

Prezes                            Bałaga Eugeniusz

Łowczy                            Nier Czesław

Z-ca Łowczego              Gorol Piotr

Skarbnik                          Mieszczak Marcin

Sekretarz                        Wójcik Paweł

Członek Zarządu            Krzywoń Janusz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący             Drabik Wojciech

Członek                          Mąkos Mateusz

Członek                          Szymanek Grzegorz