Roczne sprawozdanie z działalności

Roczne sprawozdanie z działalności – dostępne na pisemne żądanie u sekretarza koła: kol. Paweł Wójcik ul. Konopnickiej 298, 42-260 Kamienica Polska