Organy Koła

Zarząd Koła

Prezes Zarządu                        Eugeniusz  Bałaga

Łowczy                                     Czesław Nier

Z-ca Łowczego                        Mateusz Mąkos

Skarbnik                                   Artur Szymanek

Sekretarz                                 Paweł Wójcik

Komisja Rewizyjna Koła

Przewodniczący                      Marcin Mieszczak

Członek                                    Janusz Krzywoń

Członek                                    Marcin Ziora

Członek                                    Sebastian Mzyk

 Komisja ds. Szkód Łowieckich

Czesław Nier

Mateusz Mąkos

Sebastian Mzyk