Sprawozdania opisowe

Sprawozdania opisowe z realizacji poszczególnych zadań publicznych – dostępne         u sekretarza koła: kol. Paweł Wójcik, ul. Konopnickiej 298, 42-260 Kamienica Polska.