Dotacje z Urzędu Gminy Woźniki

Koło Łowieckie Nr 9 „KNIEJA” w Katowicach podpisało dwie umowy z Urzędem Gminy Woźniki w ramach których otrzymało wsparcie finansowe. Są to:

1. Umowa Nr. 524.VII.8.16 zawarta 4.01.2016 r. w Woźnikach o wsparcie w wysokości      1 000 PLN na realizację zadania publicznego pod nazwą „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa”.                                                                                                                                                  2. Umowa Nr. 524.VII.7.16 zawarta 4.01.2016 r. w Woźnikach o wsparcie w wysokości      2 900 PLN na realizację zadania publicznego pod nazwą „Odnowienie populacji bażanta”.